Ervaringen

Enquetes invullen of ervaringen delen: wij begrijpen dat het niemand zijn hobby is, maar wij hechten veel waarde aan uw mening. Door het delen van uw ervaring kunnen wij anticiperen en hiermee hopen wij de kwaliteit van onze zorg voortdurend te kunnen verbeteren.

Enquete Mediquest

Indien u bij ons onder behandeling bent, ontvangt u een enquete op uw mail na het beëindigen van de behandeling of aan het einde van het jaar. Dit gaat via het onafhankelijke onderzoeksbureau ‘Mediquest’ . Middels deze enquete kunt u, anoniem, uw ervaringen delen aan de hand van verschillende onderwerpen. Voor ons als praktijk, maar ook voor de zorgverzekeraars, is deze enquete een belangrijke informatiebron. Velen waren u al voor:

Resultaat van het cliëntervaringsonderzoek, uitgevoerd door Mediquest

Zorgkaart

Wilt u graag uw ervaringen delen die ook zichtbaar zijn voor anderen, of bent u benieuwd naar de ervaringen van anderen? Dan is Zorgkaart Nederland ook een optie.

Zoek, vind en waardeer zorgaanbieders op ZorgkaartNederland.nlPatiëntenfederatie NederlandFysio-Brielle is gewaardeerd op ZorgkaartNederland. Bekijk alle waarderingen of plaats een waardering