Wat kunt u doen bij klachten?

U mag er van uitgaan dat onze fysiotherapeuten hun best doen om de best mogelijk zorg te bieden. Uiteraard kan het zijn dat dat niet altijd genoeg is. Bent u ontevreden en heeft u een klacht over de praktijk of over een therapeut? Dat is vervelend!  Het is belangrijk om dit kenbaar te maken. Voor uzelf, voor ons, voor andere patiënten en voor de kwaliteit van fysiotherapie.

U bent ten alle tijden vrij om deze klacht met de betreffende therapeut of de praktijkeigenaren te bespreken. Samen in gesprek gaan vinden wij belangrijk. In dit gesprek zullen wij proberen om de klacht helder te krijgen en om tot een oplossing te komen naar ieders tevredenheid. Komen wij er samen niet uit, dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U kunt dan schriftelijk een klacht indienen aan de klachtencommissie van het KNGF. De klachtencommissie bemiddelt, stelt eventueel een onderzoek in en doet een aanbeveling.