Huisregels

In onze praktijk gelden onderstaande huisregels:

 • Binnen de praktijk dient een ieder zich volgens de algemeen geldende normen en waarden te gedragen.
 • Roken is niet toegestaan in de praktijk.
 • U wordt verzocht bij elke behandeling twee handdoeken, een mondkapje en uw afsprakenkaartje mee te nemen.
 • Wij verzoeken u om zoveel mogelijk op onze eigen parkeerplaatsen achter en naast het gebouw te parkeren, om de omwonenden zo min mogelijk tot last te zijn.
 • Wij helpen u graag aan meer informatie. Maar u bent zelf verantwoordelijk voor de vergoeding van uw behandelingen.
 • Het wordt zeer gewaardeerd als de minder valide cliënten bij gebrek aan zitruimte met voorrang een zitplaats krijgen.
 • Als de behandeling ook in de oefenzaal plaatsvindt wordt u verzocht passende kleding en schone (sport)schoenen te dragen.
 • De praktijk is niet verantwoordelijk voor diefstal van eigendommen in het pand of op het buitenterrein. Let alstublieft goed op waardevolle spullen in jassen of andere eigendommen aan de kapstok of in de wachtruimte.
 • Bij verhindering wordt u verzocht minstens 24 uur van te voren af te bellen. Anders zijn wij genoodzaakt om de kosten van deze behandeling bij u in rekening te brengen.
 • In het geval van calamiteiten dienen cliënten de aanwijzigen van het personeel of bevoegde instanties zoals de brandweer of politie op te volgen.
 • De praktijk aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor persoonlijk letsel van cliënten, welke zich niet aan de instructies van de fysiotherapeut hebben gehouden.
 • De praktijk houdt zich het recht voor om bij wangedrag of het niet in acht nemen van de reglementen de toegang tot de praktijk te weigeren.
fysiotherapie 3-2