Zorgcontracten 2023

Vooralsnog had onze praktijk contracten met alle zorgverzekeraars in Nederland. Helaas proberen sommige verzekeraars steeds meer invloed uit te oefenen op de fysiotherapie. Zo stellen ze bijvoorbeeld onhaalbare eisen, gaan ze omlaag met het behandeltarief en verlangen ze meer informatie over de behandeling (en daarmee over u). Wij vinden dat bepaalde informatie die u ons geeft, wel van belang is voor uw behandelplan, maar niet van belang is voor de zorgverzekeraar. Wanneer wij niet akkoord gaan met de eisen die de zorgverzekeraars stellen, verlagen zij de tarieven die zij aan ons uitbetalen.

Het is voor ons niet verenigbaar dat de zorgverzekeraars zoveel invloed willen uitoefenen op de inhoud van behandelingen en dat wij daarbij geen eerlijke prijs ontvangen voor ons werk. Daarom hebben wij helaas moeten besluiten om voor 2023 een aantal contracten met zorgverzekeraars niet te verlengen.

Het gaat hierbij om de volgende zorgverzekeraars:
– Menzis met het bijbehorende label Hema
– Anderzorg
– Zorg en Zekerheid met het bijbehorende label AZVZ
– Salland (valt onder ENO) met het bijbehorende label Zorgdirect

Wat betekent dit voor u als u bij één van deze zorgverzekeraars zit
Wij zullen u vragen om vanaf 2023 de behandelingen direct bij ons af te rekenen. U ontvangt daarna een factuur, die u kunt indienen bij uw zorgverzekeraar. Afhankelijk van uw polis, krijgt u dan (een deel van) de factuur aan uzelf uitgekeerd. De hoogte van deze uitkering is afhankelijk van de polisvoorwaarden. Helaas kunnen wij u hier geen informatie over geven; laat u zich hierover informeren bij uw zorgverzekeraar.

Wat kunt u doen?
Kijk goed naar uw polisvoorwaarden voor 2023. Indien u een afspraak wilt maken voor fysiotherapie , controleer dan of wij een contract hebben met uw zorgverzekeraar. Beslis aan de hand daarvan of u de afspraak wilt maken bij onze praktijk. Ook kunt u tussen 12 november en 31 december nog besluiten om over te stappen naar een andere zorgverzekeraar, waar wij wél onze contracten mee verlengen. Vraag ons gerust om advies.

niet getekende zorgcontracten 2023

Wij begrijpen dat onze keuze een ingrijpende beslissing voor u is. Toch hopen we op uw begrip. Het kan en mag niet zo zijn dat de zorgverzekeraars zoveel invloed uitvoeren op de fysiotherapie. Met deze stap willen we samen met andere fysiotherapie praktijken een teken geven aan de zorgverzekeraars, waarbij we uiteindelijk hopen op een eerlijke en reële verhouding tussen de patiënt, de zorgverlener en de zorgverzekeraar.